Visa du học New Zealand: Những điều cần chú ý

Theo báo cáo mới nhất về tình hình visa du học sinh (student visa) thì so với cùng kỳ năm 2016, tổng số Visa cấp cho du học sinh quốc tế tăng 17% (bao gồm visa lần đầu & visa cấp lại lần 2, 3..). Du học sinh phổ thông, học viện kỹ thuật và trường đại học tăng cao, trong khi số lượng học sinh trường tư nhân giảm đáng kể (16%) do học sinh Ấn Độ bị thu hẹp. Đây sẽ là thách thức cho các trường tư nhân PTE phụ thuộc lớn vào thị trường Ấn Độ.

Visa du học của Việt Nam

Trong tổng số visa cấp cho học sinh Việt Nam, visa cho trường đại học chiếm gần 50%. Ngoài ra số lượng sinh viên Việt Nam vào các trường đại học tăng 239%, khoảng 98 bạn. Các bạn xem biểu đồ chú ý kỹ thời điểm xin visa. Tháng 1, 6, 12 là các tháng có số lượng visa phát hành cao nhất; tức là trước đó 2-3 tháng là đã nộp visa rồi. Nếu xin visa tháng 2,3, 7, 8 thì có thể sẽ được xét nhanh hơn.

Auckland vẫn là địa điểm lý tưởng cho học sinh, tăng 24%. Chi tiết toàn bộ cáo cáo bên dưới

[embeddoc url=”https://enz.govt.nz/assets/Uploads/Overall-student-visa-trends-for-March-2017.pdf” download=”all”]

Bạn cần ước tính chi phí du học New Zealand để xem khả năng tài chính có đủ không. Bạn có thể tìm các nguồn học bổng để nhẹ gánh bớt 1 phần. Cân nhắc chọn các nghề mà bạn giỏi nhất, có khiếu nhất vì nhất nghệ tin, nhất thân vinh. Có thể nghiên cứu các ngành Software development, ICT, quản lý y tế, thiết kế, giảng dạy anh ngữ TESOL.

Spread the love
Scroll to Top
Scroll to Top