kỹ thuật viên dược phẩm

Kỹ thuật viên dược phẩm (Pharmacy Technician) hái ra tiền tại NZ ra sao?

“Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa” là câu nói truyền miệng của bao thế hệ học sinh Việt Nam. Vào được các trường này là niềm hãnh diện […]

Kỹ thuật viên dược phẩm (Pharmacy Technician) hái ra tiền tại NZ ra sao? Tiếp tục »