Level 7

Level 7 tại New Zealand bao gồm bằng Diploma Level 7 và Cử nhân (Bachelor Degree) leve 7.

Thông thường các bạn đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ở VN thường đăng ký học level 7.

Scroll to Top
Scroll to Top