Diploma Level 5

Diploma level 5 là bằng cao đẳng tương đương với năm 2 hệ đại học, cao đẳng của Việt Nam.

Tùy theo trường, ngành mà có các tên gọi khác nhau, chẳng hạn như:

  • Diploma in Business, level 5
  • Diploma in Hospitality, level 5
  • Diploma in IT support, level 5
Scroll to Top
Scroll to Top