Nghề quản lý y tế và cơ hội định cư New Zealand

Ngành quản lý y tế

Tiếp theo bài Resident Visa Philippines: bài học cho Việt Nam, tôi tiếp tục phân tích ngành chủ đạo của họ là nghề quản lý y tế.

Ngành quản lý y tế là một ngành rất sốt nên có rất nhiều trường ở NZ đào tạo ngành này. Tuy nhiên, theo số liệu của cơ quan di trú NZ thì không có hồ sơ Việt Nam. Nguyên nhân có thể:

  • Thu nhập của Y bác sỹ, dược sỹ VN rất cao, nên không cần ra nước ngoài kiếm cơm
  • Họ chọn nước khác thay vì New Zealand
  • Không có nhu cầu định cư, sống VN vui hơn
  • Tiếng Anh kém nên muốn đi vẫn không đi được.

Dù thế nào, thì nghề này là một mảnh đất màu mỡ về cơ hội định cư, phát triển nghề nghiệp và thu nhập. Đây là ngành có thu nhập cao nhất New Zealand.

Đoạn film này, tôi đề cập đến các vấn đề như:

1) về ngành y tế của New Zealand,
2) các lý do vì sao nên học quản lý y tế,
3) đối tượng học,
4) cơ hội nhập cư theo ngành nghề,
5) nhu cầu việc làm và thu nhập của nhân viên y tế.
6) Các cơ sở đào tạo quản lý y tế tại thành phố Auckland
7) Ví dụ về một chương trình tiêu biểu (học nội dung gì, yêu cầu ra sao,…)

Tình cờ hôm nay trao đổi với em Mai Truong, cựu sinh viên khoa ESOL của Edenz, mới biết em sắp nhập học ngành Nursing. Chúc mừng em đã chọn con đường chông gai, nhưng sẽ đầy hoa hồng phía trước

Spread the love
Scroll to Top
Scroll to Top