92 khóa học có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn

Cải cách tiếng Việt hay không thì ai cũng phải lo cho bản thân & gia đình.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt nhất là giới U30.

Đây là 92 khóa học tôi sưu tầm được, do các trường ĐH lớn nhất thế giới giảng dạy online trên Coursera

Chỉ cần bỏ vài chục chai bia hay vài chục gói thuốc để nâng cấp bản thân. Đảm bảo nó sẽ thay đổi sự nghiệp của bạn.

Nếu yêu thích học online nhưng được giao tiếp trực tiếp với giáo viên, hãy tìm hiểu Shaw Academy.

Spread the love

Leave a Comment

Scroll to Top
Scroll to Top