Resident Visa: Top 50 nghề có hồ sơ cao nhất

Resident Visa

Số liệu INZ cho biết đến từ 1/7/2016 – 31/5/17, tổng số hồ sơ đương đơn chính nộp là 13,826. Trong đó, hồ sơ được chấp thuận là 11,873, chiếm 85.8%.

Tổng số hồ sơ của Việt Nam là 118, tỷ lệ thành công là 84.7% với 100 hồ sơ chẳn. Thấp hơn không đáng kể so với bình diện chung

Top 20 nước nhập cư nhiều nhất

Tổng số hồ sơ của 20 nước có lượng đơn nhiều nhất là 9658, chiếm gần 70%.  Trong top này có 9 nước châu Á. Việt Nam hạng 16, rất khiêm tốn so với 3 nước đứng đầu là Ấn, Trung Quốc & Philippines.

Thứ tự Nước Số lượng
1 India 2708
2 China 1499
3 Philippines 1300
4 Great Britain 1122
5 South Africa 870
6 Fiji 259
7 South Korea 230
8 United States of America 224
9 Sri Lanka 214
10 Ireland 156
11 Brazil 155
12 Malaysia 155
13 Germany 118
14 France 117
15 Pakistan 114
16 Vietnam 100
17 Russia 85
18 Canada 84
19 Japan 76
20 Argentina 72
Total 9658

 

Top 50 nghề có Resident Visa nhiều nhất

Resident visa - Top 50 -1

 

Resident visa- Top 50 -2

Trong top 50 nghề có lượng hồ sơ được duyệt nhiều nhất, Việt Nam vắng mặt hơn 50%. Tức là các nghề này không có hồ sơ VN.

Theo dõi bảng top 50 nghề và toàn bộ ngành của VN, có thể thấy chúng ta đi chệch hướng. Tôi làm giáo dục, nên nhận thấy rất rõ điểm này. Hồ sơ nhập học của học sinh VN toàn tập trung vào business 95%, phần còn lại là TESOL và thiết kết. Hồ sơ nhập học của Nga, Brasil, Ấn Độ, Trung Quốc tại trường Edenz rất đa dạng. Họ học thiết kế, software development,  ICT, quản lý y tế, truyền hình, TESOL chứ không tập trung học Diploma in Business như Việt Nam ta.

Resident Visa - Top VN

VN chúng ta phải làm gì?

Để nộp hồ sơ resident, bạn cần phải có công việc (job offer) tại NZ. Để có job offer, cách dễ thực hiện nhất là chọn con đường đi học để được cấp work visa sau đó. Chi phí du học New Zealand năm 2018 giúp bạn ước lượng chi phí đầu tư cho tương lai để có quyết định đúng đắn.

Số liệu tham khảo: https://www.immigration.govt.nz/about-us/research-and-statistics/statistics

Spread the love

Leave a Comment

Scroll to Top
Scroll to Top